[ Tàu Hỏa – Train ] Toa Tàu Vip 24 Giường Đẹp Và Rộng | Train compartment 24 Bed on a tourist train°[ Tàu Hỏa ] Toa Tàu Vip 24 Giường Đẹp Và Tiện Nghi Trên Đoàn Tàu Du Lịch SE 19 | Quyên An NL Chiến
Toa Xe víp An24 ( Toa giường nằm mềm 24 Giường)
Đoàn tàu SE19 xuất phát ga Hà Nội lúc 20h00 ngày 07/10/2019 đi đà nẵng
Đoàn tàu gồm 11 toa xe có 1 toa ghế ngôi mềm điều hòa, 1 toa giường nằm mềm điều hòa khoang 6 giường, 6 toa giường nằm mền điều hòa khoang 4 giường ( trong đó có 1 toa xe víp 24 Giường)
Đoàn tàu sạch đẹp, toa tàu mới và rộng rãi tiện nghi, trang thiết bị hiện đại và điều hòa rất mát.
Công tác phục vụ rất chu đáo, các toa xe đủ lịch và toa xe víp phục vụ đầy đủ các như cầu của hành khách, phục vụ đồ ăn, nước giải khát và wifi miễn phí
Bạn nên trải nghiệm 1 lần với đoàn tàu SE19
°[Train] Nice and Comfortable Vip Train 24 Beds On Tourist Train SE 19 | Quyen An NL Chien
Wagons An24 (Soft sleeper 24 beds)
SE19 train departs Hanoi Station at 20:00 on October 7, 2019 to Danang
The train consists of 11 carriages with 1 air-conditioned soft seat chair, 1 soft air-conditioned sleeper cabin with 6 beds, 6 carriages with air-conditioning for 4-bed compartments (including 1 24-seater car)
The train is clean, beautiful, new and spacious carriages, modern equipment and very cool air condition.
The service is very attentive, the wagons are full and the wagon car fully serves the needs of the passengers, serving food, refreshments and free wifi.
You should experience once with the SE19 Train.
#Quyên_An_NL_Chiến

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai