Tấu đàn Ting Ning " Nhạc cụ dân tộc | Nghệ nhân Thôn Long Loi | TT Đăk Hà, Tp Kon TumTấu đàn Ting Ning ” Nhạc cụ dân tộc | Nghệ nhân Thôn Long Loi | TT Đăk Hà, Tp Kon Tum
Email : athuedakha@gmail.com
ĐT : 0357898196
#ting ning #nhạccụdântộc #nhaccutaynguyen

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu