Tàu 016 Quang Trung xuất phát tham gia diễn tập ADMM+

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich