Tắt tính năng kiểm tra chính tả trong word 2007Tắt tính năng kiểm tra chính tả trong word 2007
Chữ bị gạch chân (xanh + đỏ)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe