Tập thể lớp 3A3 – Kịch "Người mẹ"Kịch “Người mẹ” do tập thể lớp 3A3 trình diễn trong Primary’s Got Talent 2015!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich