Tập nhảy | RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁMTeam ; Cao Trí, Văn Bình, Mỹ Trinh, Huyền Hồ, Phương Trinh, Quốc Hảo, Ngọc Nhi
EDIT VIDEO ; MC Quốc Cường

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua