Tập múa Việt Nam quê hương tôi – sinh viên VolgogradBiểu diễn: sinh viên Volgograd, LB Nga
Chuẩn bị cho День Города 2016
====================================================
Việt Nam quê hương tôi Trọng Tấn
Việt Nam quê hương tôi múa nón
múa nón Việt Nam quê hương tôi
Việt Nam quê hương tôi múa quạt
múa quạt Việt Nam quê hương tôi
Việt Nam quê hương tôi beat
====================================================


source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua