Tập múa cổ trang "Bán Hồ Sa" – CVHLĐ – Buổi học thứ 3

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua