Tập múa Chiều lên bản thượng ngày 22-1-2016Xem bài múa này thấy Phi Nhung hát hay nhất nè

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua