Tập kích-Hướng dẫn tải hack tập kích fix ggLink:
Tải tập kích PC apk xong rồi mở lên vào lại file vài thư mục android/obb/Grup.HackTapKich.PapKui coppy file main.85.Grup.HackTapKich.PapKui
Xong gián vào thư mục android/obb/Grup.HackTapKich.PapKui
Vậy là xong hết bye bye ae

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri