Tập duyệt múa đại xòe tại thị xã nghĩa lộ 5.000 nghệ nhân nữ học sinh tham giaMúa đại xòe tại thị xã nghĩa lộ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua