Tập Đánh Trống Múa Lân – Phần 1Đăng Ký Kênh Mới NKL Vlogs tại đây:
Fb:
#LionDance #NKL

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua