Tập CHẬM hay ĐẾM REP tốt hơn | #1REPCHALLENGE | Time Under Tension vs REP Counting | SHINPHAMM

Tập CHẬM hay ĐẾM REP tốt hơn | #1REPCHALLENGE | Time Under Tension vs REP Counting | SHINPHAMM


Không chỉ là tập bài tập nào mà cách thực hiện các động tác cũng rất quan trọng. Chúng ta nên tập chung vào tốc độ của động tác, kéo dài thời gian tạo áp lực hay tập thật nhiều rep? Cách tập nào là tốt nhất trong cơ bắp hãy xem video ngày hôm nay để tìm hiểu và tham gia thử thách #1REPCHALLENGE cùng mình nhá 🔥

2 bài nghiên cứu mình nhắc tới:

– eeffto.ufmg.br/eeffto/DATA/UserFiles/files/Artigo%20%20Lucas%20JSCR%202016.pdf

#SHINPHAMM #CALISTHENICS #1REPCHALLENGE
———-

Follow Us:
► Facebook: (Shin Phamm)
► Instagram: (@shinphamm)
► Camera & Video:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt
4.96