|Tập 99| Đi chợ mua chân gà về luộc sả gừng chấm muối ớt chanh,ngon nhức nách.닭발을 양념에 찍어 먹기Lội bộ vòng vòng đi chợ mua chân gà về luộc sả gừng,rồi chấm muối ớt chanh. Ngon bá cháy luôn.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/am-thuc