Tập 3 – Teambuilding Phan Thiết – Mập quá con đà điểu cưỡi không nổi luôn !!!.Trong chương trình teambuilding Phan thiết. Thạnh đã trải nghiệm cưỡi con đà điểu thật thú vị. Mọi người xem và ủng hộ em nhé.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the