Tạo mô hình vận tải đường sắtQuan sát những hành khách trên sân ga, cũng như những hành khách đã ngồi trong xe lửa đi qua.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai