Tạo ID cố định và đặt mật khẩu cho lớp học trong phần mềm ZOOM

Tạo ID cố định và đặt mật khẩu cho lớp học trong phần mềm ZOOM


Tạo ID cố định và đặt mật khẩu cho lớp học trong phần mềm ZOOM Các chức năng cơ bản của phòng họp/phòng học Zoom meeting (1) Bật/tắt micro. (2) Bật/t…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tạo ID cố định và đặt mật khẩu cho lớp học trong phần mềm ZOOM Các chức năng cơ bản của phòng họp/phòng học Zoom meeting (1) Bật/tắt micro. (2) Bật/t…