Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần cân nhắc kỹ lưỡngVTC Now | Tại Hội thảo Xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) ngày 10/10, các đại biểu cho rằng, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem