Tăng giá dịch vụ đối với người có thẻ bảo hiểm y tế | VTC14VTC14 |Theo Thông tư 13/2019 của Bộ Y tế, từ ngày 20.8.2019, các đơn vị y tế trên cả nước triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem