Tân cổ Dáng đứng Bến Tre (Tất Thắng & Thanh Thúy)Tiết mục chào mừng Khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên Bảo hiểm Xã hội các tỉnh Tây Nam Bộ – 19/10/2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem