Tâm tốt mà miệng không tốt thì bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng tiêu tan hết

Tâm tốt mà miệng không tốt thì bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng tiêu tan hết


Tâm tốt mà miệng không tốt thì bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng tiêu tan hết… Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt