Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Vân không theo Viên Thiệu?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Vân không theo Viên Thiệu?


Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Vân không theo Viên Thiệu?
Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là một danh tướng sống vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Theo Quốc Tiệp Nguoiduatin

*** PGTV (trước kia là HenrysTV) bao gồm những chia sẽ về triết lý của cổ nhân xưa, những lời răn dạy của người xưa như Lão Tử, Khổng Tử, bình luận thời tam quốc, giải mã tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, những lời của phật dạy, đạo làm người cũng như những văn hóa đẹp cổ xưa…nhằm giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
*** Theo dõi kênh PGTV :
*** Đăng ký kênh:
————————————————————————–
▼ Theo dõi kênh PGTV tại:
★ Website:
★ Facebook:
★ Facebook Group:
★ Donate ủng hộ:

#pgtv #tamquoc #giaimatamquoc

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Vân không theo Viên Thiệu?
Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là một danh tướng sống vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Theo Quốc Tiệp Nguoiduatin

*** PGTV (trước kia là HenrysTV) bao gồm những chia sẽ về triết lý của cổ nhân xưa, những lời răn dạy của người xưa như Lão Tử, Khổng Tử, bình luận thời tam quốc, giải mã tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, những lời của phật dạy, đạo làm người cũng như những văn hóa đẹp cổ xưa…nhằm giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
*** Theo dõi kênh PGTV :
*** Đăng ký kênh:
————————————————————————–
▼ Theo dõi kênh PGTV tại:
★ Website:
★ Facebook:
★ Facebook Group:
★ Donate ủng hộ:

#pgtv #tamquoc #giaimatamquoc
5.00