TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – PHẦN 1 TẬP 1 – NGHE TRUYỆN ĐÊM KHUYATAM QUỐC DIỄN NGHĨA – PHẦN 1 TẬP 1 – NGHE TRUYỆN ĐÊM KHUYA
Một tác phẩm nối tiếng của La Quán Trung. Đây là tác phẩm được đọc với các giọng đọc được yêu thích nhất hiện này!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri