TAKHE(តាខេ) – The Khmer Musical Instrument Nation (một loại nhạc cụ dân tộc)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu