Sưu tầm thêm ông thọ, bình hoa,bù lệch, bướm trồng dây trầu bàĐồ Xưa Miền Nam.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang