Súng M1 Carbine, thêm một huyền thoại trong lịch sử của Mỹ.

Súng M1 Carbine, thêm một huyền thoại trong lịch sử của Mỹ.


Khẩu súng tôi giới thiệu được sản xuất 1944, bắn đạn .30 carbine (7.62x33mm) với một chiều dài lịch sử từ thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Súng có chiều dài 35.6 in (90 cm), nòng dài 18 in (46 cm) và nặng 5.2 lb (2.4 kg). Có rất nhiều hãng sản xuất: Winchester, Inland Divisions, IBM, Under Wood, Rock-Ola, Signal, U.N.-Quality v.v.., được sản xuất từ 1942 đến 1945 và có hơn 6 triệu khẩu, Mỹ đã viện trợ cho VNCH hơn 794 ngàn khẩu.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Khẩu súng tôi giới thiệu được sản xuất 1944, bắn đạn .30 carbine (7.62x33mm) với một chiều dài lịch sử từ thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Súng có chiều dài 35.6 in (90 cm), nòng dài 18 in (46 cm) và nặng 5.2 lb (2.4 kg). Có rất nhiều hãng sản xuất: Winchester, Inland Divisions, IBM, Under Wood, Rock-Ola, Signal, U.N.-Quality v.v.., được sản xuất từ 1942 đến 1945 và có hơn 6 triệu khẩu, Mỹ đã viện trợ cho VNCH hơn 794 ngàn khẩu.
4.87