Sudo học đànSudo Tạ Bảo Lâm, bắt đầu ham học đàn, mê học đàn, tập trung trong từng dáng ngồi đến cách đọc nốt.
#Tạ_Bảo_Lâm ngày đầu rất khó khăn khi bắt đầu với nốt nhạc vì ngay cả đọc chữ bạn ấy còn chậm nữa. Nhưng bây giờ SuDo khác rồi 🙂
Sudo 6 tuổi rồi còn gì.

Từ khóa liên quan: Sudo,Tạ Bảo Lâm,Piano,Học đàn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu