[SUB] ‘I AM SOMI’ EP.05 ⎮ SPECIAL DELIVERY(feat. LISA BLACKPINK)+ANIMAL CROSSING⎮가장 독한 걸로 줘(feat.리사)

[SUB] ‘I AM SOMI’ EP.05 ⎮ SPECIAL DELIVERY(feat. LISA BLACKPINK)+ANIMAL CROSSING⎮가장 독한 걸로 줘(feat.리사)


ENG/SPA/JPN/CHN/IDN/VNM/THA SUBTITLES AVAILABLE SOMI’S FIRST REALITY SHOW ⎮ ‘I AM SOMI’ EP.05 SPECIAL DELIVERY ( feat. LISA BLACKPINK ) …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt