Sửa Lỗi VC++ Library của liên minh và fifa 3(Cài Xong nhớ Reset lại máy)Fix erro VC++ Library và fifa 3
khi làm xong các bạn Reset máy lại là OK.
đã bỏ link ở trong video, h sài link trực tuyến nhầm đảm bảo tính lâu dài của link.. các bạn chọn bản 32bit ha 64bit tuỳ theo máy mà tải nha
Bản 2005
bản 2008
bản 2010
bản 2012
bản 2013

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri