Sửa lỗi Some sites does not allow requesting the same file twice IdmTớ bị lỗi này, bực mình quá nên làm cái video để lưu lại việc này.

Facebook:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe