Sự thật về cuốn sách của ElightThe truth about Phan Kieu Trang’s book “Tiếng Anh cơ bản.”
The spreadsheet:

Music:

Subtitles by Lê Minh Hà of HP IELTS Express

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc