SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA MỘT CON ĐĨ | GAY FILMGay film by Blue Channel performing SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA MỘT CON ĐĨ . © 2018 Thuan Minh Republic Records, a division of Thuan Minh Recordings,
Inc.

– Director: DUY DUY
– Producer: YUKI HANA
– Director and Photography: PUCHIN
– Edited: Z THE CAT
– Camere Operator: HOÀNG ÂN , LÊ MINH CHÍ
– Starring : RON VƯƠNG , NGUYỄN QUANG
– 1st Assistant Director: HAI RUBE
– 1st Assistant Camera: JONH NGUYỄN
– Actor: BON PHẠM
– Publisher: BLUE APP

FOLLOW MINH THUAN PRESENT

☞ Instagram:
☞ Facebook:
☞ Flickr :
☞ Email: minhthuanvevo@gmail.com

FOLLOW MINH THUAN GOOGLE PLUS

►Đăng ký theo dõi kênh tại:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri