STV – Sóc Trăng nỗ lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

STV – Sóc Trăng nỗ lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản


STV – Là vùng biển bồi, với 3 cửa sông chính là Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh đổ ra biển đông, Sóc Trăng có nhiều ngư trường đánh bắt ven bờ, gần…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

STV – Là vùng biển bồi, với 3 cửa sông chính là Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh đổ ra biển đông, Sóc Trăng có nhiều ngư trường đánh bắt ven bờ, gần…