STC's Activity (Team Building in Tuy Hoà Phú Yên – 18/08/2019)WE ARE ONE – One Fimaly – One Spirit – One Goal

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the