SOLO Tống Giang (CLB Anh Em) vs Tâm Con (Tượng đài đá cầu Thế giới)Kèo Tống Giang 2 chạm, Tâm Con 1 chạm

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem