Solo nhạc phẩm/Thành phố buồn (tác giả:Lam Phương)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu