Sóc bombo Tiếng chày trên sóc bombo – nhạc cụ dân tộc do các nghệ nhân dân tộc ê đê biểu diễnTiếng chày trên sóc bombo – nhạc cụ dân tộc do các nghệ nhân dân tộc ê đê biểu diễn
The sound of the pestle on the squirrel bombo – the national musical instrument, was performed by the ethnic artists
………………….
………………….
#Tiengchaytrensocbombo #Nhaccudantoc #Vanhoa

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu