Sở Tư pháp Thái Bình bất ngờ khi cán bộ bị bắt vì Đường "Nhuệ" | VTC Now

Sở Tư pháp Thái Bình bất ngờ khi cán bộ bị bắt vì Đường "Nhuệ" | VTC Now


VTC Now | Liên quan đến vụ Đường “Nhuệ”, đại diện Sở Tư pháp Thái Bình cho biết đã từng nghe thông tin Công ty bất động sản Dương Đường tham gia đấu giá đất, tuy nhiên Dương Đường có bao nhiêu lô đất trên địa bàn tỉnh thì không nắm được.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Liên quan đến vụ Đường “Nhuệ”, đại diện Sở Tư pháp Thái Bình cho biết đã từng nghe thông tin Công ty bất động sản Dương Đường tham gia đấu giá đất, tuy nhiên Dương Đường có bao nhiêu lô đất trên địa bàn tỉnh thì không nắm được.
4.22