SỐ 6: BỆNH THÀNH TÍCH | KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ | LỚN CÙNG CON | VTV7Bạn đặt ÁP LỰC lên con mình, và hay so sánh con với CON NHÀ NGƯỜI TA? Bạn đã đủ hiểu TÂM LÝ của chính mình? Đặt mục tiêu và kỳ vọng lên con là…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong