Sinh hoạt tập thể – Rèn luyện KỶ LUẬT PQCHoạt động sinh hoạt tập thể định kỳ của gia đình PQC diễn ra vào 15/11/2013 với sự tham gia của gần 200 Quản lý & nhân viên chủ chốt.
Chủ đề Rèn luyện tinh thần kỷ luật thông qua các hoạt động đội hình đội ngũ, trò chơi vận động…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the