Sinh hoạt tập thể lớp 5A – Trò chơi khéo léoKhi gần hết giờ học, bụng thì đói mà cô cứ bắt chơi trò chơi.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the