sinh hoạt nhạc trẻ 2 – Tùng Giang – Mặt B – thu âm trước 1975 [ ÂM THANH CHUẨN HAY ]Giới tihiệu, mặt A : Biết đến thuở nào, – Duy Quang, The Dreamers, Beautiful Sunday, – Minh Phúc, …

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong