SIMPLE LEARNING LAP STEEL GUITAR – PART 1 : TỰ HỌC ĐÀN HAWAII ĐƠN GIẢN – ( A-C#-E-A-C#-E )CON THUYỀN KHÔNG BẾN : TONE :A – STRING : A-C#-E-A-C#-E . CHƯƠNG TRÌNH DẬY THEO SỐ , KHÔNG CẦN BIẾT NHẠC LÝ.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu