SHOWMATCH: FIGHT FOR YOUR REGION 13/06 – APL 2020

SHOWMATCH: FIGHT FOR YOUR REGION 13/06 – APL 2020


SHOWMATCH: FIGHT FOR YOUR REGION 13/06 – APL 2020

🔥 39:44 : Cấm chọn RPL vs GCS
🔥 1:21:14 : Cấm chọn AOG vs RPL
🔥 1:57:27 : Cấm chọn RPL vs ASL
🔥 2:40:51 : Cấm chọn GCS vs AOG
🔥 3:32:44 : Cấm chọn GCS vs ASL
🔥 4:11:22 : Cấm chọn ASL vs AOG
🔥 4:47:28 : Lễ bốc thăm chia bảng
#APL2020 #FightForYourRegion
•••••••••••••••••••••••••••••••
Garena Liên Quân Mobile và Học chơi Liên Quân là 2 kênh YouTube chính thức của hội đồng Liên Quân, đồng thời là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ nội dung game và giải đấu Liên Quân Mobile (Arena of Valor).

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

SHOWMATCH: FIGHT FOR YOUR REGION 13/06 – APL 2020

🔥 39:44 : Cấm chọn RPL vs GCS
🔥 1:21:14 : Cấm chọn AOG vs RPL
🔥 1:57:27 : Cấm chọn RPL vs ASL
🔥 2:40:51 : Cấm chọn GCS vs AOG
🔥 3:32:44 : Cấm chọn GCS vs ASL
🔥 4:11:22 : Cấm chọn ASL vs AOG
🔥 4:47:28 : Lễ bốc thăm chia bảng
#APL2020 #FightForYourRegion
•••••••••••••••••••••••••••••••
Garena Liên Quân Mobile và Học chơi Liên Quân là 2 kênh YouTube chính thức của hội đồng Liên Quân, đồng thời là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ nội dung game và giải đấu Liên Quân Mobile (Arena of Valor).
4.81