Shop Nhạc Cụ Dân Tộc MiniTôi XuanVa Lý là kênh you tube này chủ yếu là làm để chia sẻ về phong tục tập quán ,bản sắc dân tộc và vẻ đẹp thiên nhiên trên vùng Cao Nguyên Đá điểm đầu tổ quốc vùng đông bắc – Hà giang
link kênh ;
facebook ;

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu