Sharp AR6026N Check Sensor Paper, Rspf | Hướng dẫn kiểm tra sensor khay giấy và nắp nạp đảo bản gôc.Hướng dẫn kiểm tra sensor khay giấy, cụm sấy và bộ exit…, Nắp nạp đảo bản gốc. Máy Sharp model AR 6020/6023/6026/6031 N – NV tương tự.
User Mode 30 -1 and 2 – 2.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe