Service Manual – Pfaff 260 /Pfaff 262 /Pfaff 360 /Pfaff 362Pfaff 260, Pfaff 262, Pfaff 362, Pfaff 360; Original Service Manual 1964. .

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe