SERU! Outbound & Team Building Bank BTN bersama SAHABAT EXPLORE INDONESIA“Teamwork Makes The Dream Work”.
#outbound #teambuilding #bankbtn #teamwork #happy #enjoy #education #dreamwoerk #makassar #sulsel #maxone #work #exploreindonesia #sahabatexplore

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the