Sergey Brin – Kẻ “Lập Dị” Góp Phần Tạo Nên Đế Chế Google

Sergey Brin – Kẻ “Lập Dị” Góp Phần Tạo Nên Đế Chế Google


Sergey Brin – Kẻ “Lập Dị” Góp Phần Tạo Nên Đế Chế Google

Sergey Brin cùng người bạn của mình là Larry Page đã trở thành bộ đôi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới công nghệ khi cùng nhau sáng lập ra cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới. Khác với người cộng sự Larry Page trầm tính và không thích tiếp xúc với truyền thông, Sergey Brin luôn tỏ ra rất sôi nổi, thậm chí là nổi loạn. Chính nét khác biệt đó đã giúp ông có những tư duy đột phá với những ý tưởng được nhận xét là khá “viển vông” trong sự nghiệp của mình.

Nguồn: brandsvietnam.com, zingnews.vn, wikipedia.org, vietnamnet.vn, afamily.vn, bizlive.vn, vnexpress.net

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Sergey Brin – Kẻ “Lập Dị” Góp Phần Tạo Nên Đế Chế Google

Sergey Brin cùng người bạn của mình là Larry Page đã trở thành bộ đôi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới công nghệ khi cùng nhau sáng lập ra cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới. Khác với người cộng sự Larry Page trầm tính và không thích tiếp xúc với truyền thông, Sergey Brin luôn tỏ ra rất sôi nổi, thậm chí là nổi loạn. Chính nét khác biệt đó đã giúp ông có những tư duy đột phá với những ý tưởng được nhận xét là khá “viển vông” trong sự nghiệp của mình.

Nguồn: brandsvietnam.com, zingnews.vn, wikipedia.org, vietnamnet.vn, afamily.vn, bizlive.vn, vnexpress.net
4.89