Sau nhiều năm tích "Nghiệp" thì Mạc Văn Khoa đã được gặp "Thần Nghiệp" Minh Dựmacvankhoa #macvankhoabestcollection #minhdu Tích nghiệp hơn hai mươi nồi bánh chưng rồi mới được vinh hạnh gặp “Thần Nghiệp” đó, có ai tích nhiều …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong